Згода на обробку персональних даних

Клієнт, оформляючи заявку на сайті www.ama.dp.ua (далі - Сайт) ТОВ «Аптеки медичної академії» (далі Володілець), погоджується з умовами цієї Згоди на обробку персональних даних (далі - Згода) відп...

Згода на обробку персональних даних

Клієнт, оформляючи заявку на сайті www.ama.dp.ua (далі - Сайт) ТОВ «Аптеки медичної академії» (далі Володілець), погоджується з умовами цієї Згоди на обробку персональних даних (далі - Згода) відповідно до Закону України "Про захист персональних даних".

При Ідентифікації на Сайті та користуванні Послугами Клієнт надає інформацію щодо себе, яку Володілець вправі використовувати з метою отримання послуг. Відповідальність за точність та достовірність представлених даних несе Клієнт. Надання повної, однозначної і безумовної згоди на збирання, обробку, зберігання та використання персональних даних Клієнтів вважається факт клику в полі на сайті https://www.ama.dp.ua/ під фразою «Я даю згоду на використання моїх персональних даних», а також ідентифікація Клієнта на Сайті. У разі незгоди Клієнта із будь-яким із положень цього Договору Клієнт має право відмовитись від цього і не отримувати послугу.

Клієнт підтверджує, що повідомлений і згодний з тим, що надає Володільцю право здійснювати наступні дії (операції) з персональними даними: збір, запис, систематизація, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміну), використання, знеособлення, блокування, видалення і знищення, передача третім особам, за згодою суб'єкта персональних даних і дотриманням заходів, що забезпечують захист персональних даних від несанкціонованого доступу.

Розміщуючи на Сайті свої дані, Клієнт підтверджує, що робить це добровільно, а також що він добровільно надає їх Володільцю з метою отримання Послуг. У разі якщо Клієнт не згоден з вищевказаними умовами, він не повинен ідентифікуватися.

Володілець заявляє, що збирає, обробляє, зберігає та використовує персональні дані Клієнта (базу персональних даних Клієнтів) з метою надання послуг Клієнту.

Клієнт дає свою згоду на обробку своїх персональних даних з наступними умовами:

 • 1. Згода поширюється на наступну інформацію: прізвище, ім'я, по батькові, телефон, адреса електронної пошти.
 • 2. Дана Згода дається на обробку персональних даних як без, так і з використанням засобів автоматизації.
 • 3. Згода на обробку персональних даних дається з метою:
  1. • обробки Володільцем замовлень Клієнта на придбання товару;
  2. • ідентифікації Клієнта в програмі знижок Володільця;
  3. • відправки інформаційних повідомлень Клієнту про обробку замовлень.
 • 4. Клієнт має усі права щодо захисту його персональних даних, які передбачено Законом України «Про захист персональних даних»:
  1. 1) знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;
  2. 2) отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані;
  3. 3) на доступ до своїх персональних даних;
  4. 4) отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються його персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних;
  5. 5) пред'являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних;
  6. 6) пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;
  7. 7) на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;
  8. 8) звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноважений або до суду;
  9. 9) застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;
  10. 10) вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди;
  11. 11) відкликати згоду на обробку персональних даних;
  12. 12) знати механізм автоматичної обробки персональних даних;
  13. 13) на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.
 • 5. Персональні дані будуть оброблятись тільки на час їх використання для виконання мети, та можуть бути знеособлені або знищені у випадках, передбачених законодавством України. Обробка може бути припинена за запитом Клієнта на електронну пошту problem@ama.dp.ua
 • 6. Ця Згода діє безстроково до моменту припинення обробки персональних даних з підстав встановлених чинним законодавством України.
Початок
Початок
}